Měření InBody – informace


Analýza složení těla
Analýza je jednoduchá, rychlá a přesná. Stačí si pouze zout boty, svléci ponožky, postavit se na přístroj a do rukou uchopit dvě „rukojeti“ a InBody Vám po zadání výšky, věku a pohlaví za cca 30 sekund prozradí cenné informace o Vašem těle.
Analýza složení těla na InBody 230 poskytuje kromě základních údajů o hmotnosti a BMI, následující informace:inbody

 • množství podkožního tuku
 • množství útrobního tuku
 • množství vody v těle
 • množství minerálů v těle
 • zhodnocení svalové nerovnováhy
 • stanoví bazální metabolismus
 • zhodnocení a doporučení na úpravu hmotnosti

Dalším cílem diagnostiky je zjistit :

 • rozsah tepové frekvence
 • aktuální fyzickou kondici jedince

A. NA JAKÉM PRINCIPU PŘÍSTROJ InBody 230 FUNGUJE?
InBody využívá nejnovější technologii DSM-BIA (přímo rozdělující více-frekvenční bioelektrická impedanční analýza). Jde o princip rozdílného šíření elektrického proudu nízké intenzity v různých biologických strukturách (aktivní svalová tkáň se díky vysokému obsahu vody chová jako dobrý vodič, tuková tkáň je naopak izolátorem). Tělo není měřeno jako „jeden válec“, ale je rozděleno na pět měřených oddílů, což umožňuje mnohem přesnější výsledky měření s přihlédnutím k různým typům lidí. DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem. Díky tomu je možné změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, jelikož proudy o vyšší intenzitě, se kterými DSM-BIA též pracuje, umožňují proniknout i skrz buněčné membrány.
B. SAMOTNÉ MĚŘENÍ
Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek), ostatní oblečení si ponechá. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let.
Pravidelné vyšetření na InBody je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v těle odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity. Díky InBody v návaznosti na výživový plán (ať již redukční, stabilizační, aj.) a dostatečnou pohybovou aktivitu, je efektivita takového snižování nadváhy velmi vysoká.

 

 

C. CO VŠECHNO MOHU ZJISTIT ANALÝZOU NA INBODY?

 • SLOŽENÍ TĚLA
 • SVALY – TUKY
 • DIAGNÓZA OBEZITY
 • VYVÁŽENOST POSTAVY
 • RETENCE VODY (OTOKY)
 • ÚTROBNÍ TĚLESNÝ TUK
 • DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
 • KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ
 • RŮSTOVÝ DIAGRAM
 • CVIČEBNÍ PLÁN